عبدالستار سعادت: من اعتراف می‌کنم که در بازرسی‌ها عدالت تأمین نشده است

عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در بازرسیها عدالت تأمین نشده است.

۹ جدی, ۲۰۱۴

دادگاه عالی به سخنان رئیس جمهور در رابطه با نهادهای عدلی و قضایی واکنش نشان داد

برخی از گفته‌های داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور در مراسم تحلیف واکنش‌هایی را برانگیخته است به طوری که دادگاه عالی در رابطه با وجود فساد در نهادهای عدلی و قضا...

۱ جدی, ۲۰۱۴

تحولات اخیر سیاسی و تأثیر مثبت آن بر بازارهای کشور

تشکیل حکومت وحدت ملی و امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو اثرهای مثبتی بر بازار داشته است که افزایش داد و ستد در بازار ارز کابل و افزایش ارزش پول افغانی از تأثیرات اولیه...

۱ جدی, ۲۰۱۴

رئیس جمهور در حکمی خواهان بررسی دوباره‌ی پرونده کابل بانک شد

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در حکمی خطاب به لوی څارنوالی خواستار بررسی دوباره‌ی پرونده کابل بانک در مدت یکماه و نیم آینده شد.

۱ جدی, ۲۰۱۴

دادگاه عالی به سخنان رئیس جمهور در رابطه با نهادهای عدلی و قضایی واکنش نشان داد

برخی از گفته‌های داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور در مراسم تحلیف واکنش‌هایی را برانگیخته است به طوری که دادگاه عالی در رابطه با وجود فساد در نهادهای عدلی و قضا...

۱ جدی, ۲۰۱۴

تحولات اخیر سیاسی و تأثیر مثبت آن بر بازارهای کشور

تشکیل حکومت وحدت ملی و امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو اثرهای مثبتی بر بازار داشته است که افزایش داد و ستد در بازار ارز کابل و افزایش ارزش پول افغانی از تأثیرات اولیه...

۱ جدی, ۲۰۱۴

رئیس جمهور در حکمی خواهان بررسی دوباره‌ی پرونده کابل بانک شد

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در حکمی خطاب به لوی څارنوالی خواستار بررسی دوباره‌ی پرونده کابل بانک در مدت یکماه و نیم آینده شد.

۱ جدی, ۲۰۱۴

واکنش مثبت جهانی در رابطه به امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن

رئیس جمهور ایالات متحده امضای پیمان امنیتی با افغانستان را پیشرفتی به سوی ثبات درازمدت در افغانستان می‌داند.

۱ جدی, ۲۰۱۴

کاندیدها

کاندیدهای مرحله اول انتخابات