• ټاکنې: د نوماندانو بهرنۍ پالیسي

    د ټاکنو په دې خپرونه کې کوربه شاپور بختیار له میلمنو سره د نوماندانو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه بحثونه کړې دي.ددغې خپرونې د لیدلو لپاره دغه ځای کیکاږۍ: 

د نوماندانو

تجزیه او ارزونه