آندونه او ارزونې

  • لیندۍ ۲۶, ۱۳۹۲
    د دغې مقالې مخاطبین هغه څلور پیاوړي سیاستمداران دي چې د افغانستان د اوسني سیاسي صحنې په تشکیل او د راتلونکې سیاسي او ټولنیزې سناریو په څرنګوالي کې ځانګړی ځای لري، وړیا مشورې مفتې دي او مخاطبین یې پوره...
  • لیندۍ ۸, ۱۳۹۲
    افغانستان داسې یو هیواد دی چي له ۵۰ زیات سیاسي ګوندونه په کې فعالیت لري او د دغه هیواد سیاسي اړخ د بېلا بېلو جنبشونو لخوا اشغال شوی دی. سیاسي ګوندونه کورني استازي دي چي د خلکو سیاسي غوښتونو ته بڼه او...

ویدیوگانی